Turun historia - Merja Otronen Photography


Powered by SmugMug Log In

Maarian pappila rakennettiin 1780-luvulla / Vicarage of Maaria was built in 1780s